Tại DTH, chúng tôi coi nguồn nhân lực là xương sống của toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, do đó chúng tôi rất chú trọng đến sự lớn mạnh và phát triển của đội ngũ nhân viên bằng các phương thức khác nhau.

Bằng cách thay đổi nội dung công việc và địa điểm làm việc, chúng tôi khuyến khích nhân viên phát triển khả năng bao quát, có khả năng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về công việc, nghĩa là toàn bộ quy trình, bao gồm các giai đoạn và hoạt động khác nhau.

Đồng thời chúng tôi cũng cam kết tổ chức đào tạo tại chỗ với sự tham gia của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong những lĩnh vực cụ thể.

Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với các bên để thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục và đào tạo như các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học để mở các khóa học liên quan đến việc làm, để nhân viên của chúng tôi có thể tham gia và nâng cao kỹ năng của họ.