Chuyển Giao Hoạt Động Kinh Doanh của Bạn cho DTH - Nâng Cao Hiệu Quả Doanh Nghiệp của Bạn

Bạn Muốn Tập Trung Vào Hoạt Động Kinh Doanh Chính của Mình?

Bằng cách chuyển giao hoạt động kinh doanh của bạn cho DTH, bạn có thể dành toàn bộ năng lượng cho các hoạt động chính của công ty. Chúng tôi cung cấp cho bạn đội ngũ nhân viên có kỹ năng và đảm nhận việc đào tạo cho họ. Chúng tôi tin rằng việc chuyển giao sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của bạn như linh hoạt trong nhân sự, cải thiện chất lượng và tiết kiệm chi phí đáng kể khi trách nhiệm chuyển giao cho chúng tôi.

Tại Sao Nên Chọn DTH Làm Đối Tác Chuyển Giao Ngoài?

- Giá Cả Cạnh Tranh và Linh Hoạt: Chúng tôi thiết kế mức giá để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.

- Chuyên Gia Có Kỹ Năng: Chúng tôi mang đến những chuyên gia làm việc với chất lượng cao, không nhượng bộ kết quả.

- Phương Pháp Làm Việc Thống Nhất: Chúng tôi áp dụng phương pháp "OWOW" (One Way Of Working), đảm bảo cách tiếp cận và hiểu biết nhất quán.

- Quy Trình Được Tài Liệu Hóa: Chúng tôi quản lý việc tài liệu hóa các quy trình làm việc và duy trì hướng dẫn.

- Môi Trường Làm Việc Phát Triển: Chúng tôi tập trung vào môi trường làm việc và sự phát triển liên tục của nhân viên.

- Đảm Bảo và Cải Thiện Chất Lượng: Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo và cải thiện chất lượng liên tục.

11 Lý Do để Chuyển Giao Ngoài cho DTH:

1. Cơ hội tập trung vào các hoạt động chính.

2. Lợi ích tài chính và giảm chi phí tổng thể.

3. Tiết kiệm chi phí đào tạo.

4. Người lao động linh hoạt.

5. Biến đổi chi phí cố định thành linh hoạt.

6. Chuyển giao rủi ro liên quan đến nhân sự.

7. Cơ hội phát triển cho nhân viên.

8. Chuyển giao trách nhiệm đầu tư.

9. Dễ dàng triển khai các thay đổi cần thiết.

10. Hợp tác chặt chẽ và minh bạch.

11. Cải thiện chất lượng khi trách nhiệm thuộc về nhà điều hành bên ngoài.

Mô Hình Chuyển Giao Ngoài:

- Chuyển giao toàn bộ hoặc một phần khu vực cho DTH.

- Chuyển giao trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ cho chúng tôi.

- Hoạt động diễn ra tại cơ sở sản xuất của khách hàng.

- Mô hình giá linh hoạt: dựa trên sản lượng, hệ số, làm việc theo giờ hoặc các tùy chọn khác có thể thỏa thuận.

Quan Tâm? Hãy Liên Hệ Ngay với chúng tôi!

Nếu doanh nghiệp của bạn quan tâm đến việc chuyển giao ngoài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: [email protected]