Tarjoamalla kausityöntekijöitä, jotka toimivat säännöllisten työntekijöiden sijaisina heidän lomansa aikana ja huippusesonkeina, DTH:n henkilöstöliiketoiminnan vahva osa-alue on vakiintunut. Poikkeuksellisen rekrytointiprosessin ja ainutlaatuisen johtamismenetelmän ansiosta DTH lupaa toimittaa asiakkailleen korkeasti koulutetun ja motivoituneen työvoiman, joka pystyy aloittamaan työt lyhyen perehdytysjakson jälkeen.

DTH:n kausityövoiman avulla yritykset voivat vastata tuotteidensa tai palveluidensa kysynnän kasvuun huippusesonkien, kuten lomakauden tai uuden tuotteen lanseerauksen aikana.

DTH:ltä saadut sijaiset mahdollistavat yrityksille työvoiman skaalaamisen tarpeen mukaan ilman pitkäaikaisia työsopimuksia tai ylimääräisten kiinteiden kulujen syntymistä. Kohdennettu työntekijämalli yhdessä DTH:n sisäisen koulutusmallin kanssa tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun yrityksille, jotka tarvitsevat lisätyövoimaa mutta eivät halua kantaa vakituisten työntekijöiden palkkaamisen ja kouluttamisen kustannuksia.

Kaiken kaikkiaan, DTH:ltä palkattujen kausityöntekijöiden käyttö voi auttaa yrityksiä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja tarjoamaan joustavuutta työvoimaansa, samalla kun se auttaa vähentämään kustannuksia ja parantamaan tehokkuutta.