Bằng cách cung cấp nhân viên theo mùa, những người làm thay thế cho nhân viên chính thức trong thời gian họ nghỉ phép và mùa cao điểm, DTH đã xác lập một lĩnh vực mạnh mẽ trong kinh doanh nhân sự của mình. Nhờ vào quy trình tuyển dụng đặc biệt và phương pháp quản lý độc đáo, DTH cam kết cung cấp cho khách hàng của mình đội ngũ nhân viên có trình độ cao và động lực cao, có thể bắt đầu làm việc ngay sau giai đoạn định hướng ngắn.

Với lực lượng lao động theo mùa từ DTH, các công ty có thể đáp ứng nhu cầu tăng cao đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trong mùa cao điểm, như mùa lễ hội hoặc khi ra mắt sản phẩm mới.

Nhân viên thay thế từ DTH cũng cho phép các công ty tăng cường lực lượng lao động của họ khi cần thiết, mà không phải cam kết với các hợp đồng lao động dài hạn hoặc phát sinh chi phí cố định bổ sung. Mô hình nhân viên mục tiêu, cùng với mô hình đào tạo nội bộ từ DTH, cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí cho các công ty cần lao động bổ sung nhưng không muốn gánh chịu chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên chính thức.

Tóm lại, việc thuê nhân viên theo mùa từ DTH có thể giúp các công ty đáp ứng nhu cầu tăng cao và cung cấp sự linh hoạt trong lực lượng lao động của họ, đồng thời giúp giảm chi phí và cải thiện hiệu quả.