DTH cung cấp cho bạn một loạt các dịch vụ gia tăng giá trị trong hoạt động kho bãi, vượt ra ngoài việc chọn và đóng gói hàng hóa cơ bản. Với đội ngũ linh hoạt và giàu kinh nghiệm, DTH có thể nhanh chóng cử thành viên của mình đến kho hàng của khách hàng và thực hiện công việc mà không cần thời gian chờ đợi lâu hay quy trình phức tạp. Các dịch vụ gia tăng giá trị phổ biến nhất từ DTH thường được khách hàng yêu cầu bao gồm:

- Đóng gói và gắn nhãn/tái gắn nhãn: Điều này có thể bao gồm đóng gói tùy chỉnh, gắn nhãn, tái gắn nhãn và dịch vụ thương hiệu.

- Lắp ráp và kitting: Đội ngũ DTH có thể lắp ráp sản phẩm hoặc tạo các bộ dụng cụ tùy chỉnh cho khách hàng.

- Tiếp nhận hàng hóa: Bao gồm việc dỡ hàng từ container, kiểm tra điều kiện hàng hóa và ghi lại số lượng hàng nhập vào hệ thống của khách hàng.

- Kiểm soát chất lượng: Đội ngũ DTH thực hiện kiểm tra và kiểm soát chất lượng đối với sản phẩm đến và đi.

- Thực hiện đơn hàng: Đội ngũ DTH xử lý toàn bộ quy trình thực hiện đơn hàng, bao gồm tiếp nhận đơn hàng, chọn và đóng gói sản phẩm, và giao chúng đến khách hàng.

- Logictics ngược: Đội ngũ DTH xử lý việc trả lại và xử lý sản phẩm, bao gồm sửa chữa hoặc tái tạo chúng khi cần thiết.

- Quản lý hàng tồn kho: Đội ngũ DTH quản lý mức tồn kho, kiểm kê chu kỳ và cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực về mức tồn kho.

Bằng việc cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị này, DTH có thể giúp khách hàng tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng và tăng cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng cường sự linh hoạt, v.v.